Elevinflytande

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

 

I varje klass finns ett klassråd. Här kan man ta upp saker som rör den egna klassen.

Elevrådet sammanträder första torsdagen i varje månad. I elevrådet ingår elever från klasserna 3-6.

I årskurserna 4-5 har varje klass två representanter i skolrådet. Skolrådet består förutom elevrepresentanterna av föräldrarepresentanter, skolpersonal och skolledare. Skolrådet sammanträder 2 gånger per termin.