Skolskjutstider

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Tiderna för skolskjutsar läsåret 2016/2017

 Länk till sidan med information om Elevkortet

Ändrad 16-08-18, tisdagens hemtur 13.55 (tidigare 13.50)

Morgonturer måndag – fredag
07.00 Stenstugan, Österby, Råbyhallen, Lövsta, hpl Nyängsv för omlastning till Tegelviken. Till Hällbyskolan 07.20.
07.10 Stensäter, Stavhäll, Storsved, Egelsta Gunnarskäl (byte med ET2elever), Folkesta (Torlundav/Dalhemsv), Fornkullen, Storsved. Till Hällbyskolan 07.40.
07.50 Hagby. Till Hällbyskolan 08.00.

Efter skolan, samma tur varje dag men olika avgångstider från skolan olika dagar
Egelsta, Folkesta (Torlundav/Dalhemsv), Fornkullen, Storsved, Eriksborg, Tvåltorp, Rydsäters vsk, Stenstugan,  Ökna vändplan, Österby Råbyhallen. 

Må, to 13.35 - Framme 14.35
Ti 13.55 - Framme 14.55
On, fr 13.40  - Framme 14.40

Må - fr 13.10 Göksten, Rådjursv Solvik. Framme 13.20

Må - fr 14.35 Egelsta, Folkesta (Torlunda/Dalhemsv), Fornkullen, Hagby, Eriksborg, Tvåltorp, Rydsäters vsk, Stenstugan, Ökna vändplan, Österby Råbyhall. Framme 15.35

Må-fr 14.50 Faktoriholmarna, Storsved, Stensäter. Framme 15.25.

Om ditt barn inte ska åka med skolbussen, meddela Axelssons Turisttrafik AB,
tfn 021 - 14 42 42
.