Trä- och metallslöjd

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Allmänt om trä- och metallslöjden

Slöjden idag handlar mycket om processen och mindre om det färdiga alstret. Det är vägen fram till målet som är det mest betydelsefulla. Utifrån detta arbetar jag mycket med att eleverna ska ta sig an problem de möter och lösa dessa efter bästa förmåga.

Även om målet inte är det viktiga i slöjden så tror jag att slöjden blir roligare och mer lärorikt om eleven gör ett alster som de är nöjda med. Därmed ställer jag krav på eleven att denne gör sitt bästa för att produkten ska bli så fin som möjligt

Slöjden ska ge eleven utrymme att utrycka och utveckla sitt personliga estetiska språk, detta får eleverna arbeta med inför varje alster som de tar sig an genom flertalet skisser.

Observera

I slöjden hanterar vi färger, lacker och oljor och självklart finns det skyddskläder när eleverna hanterar dessa. Det sker ändå att eleverna får färger och annat på kläderna. Att tänka på när det är trä- och metallslöjd på schemat.