Våren

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

 

 

 

                                                     

Vårdagjämning är den tid på våren då jordens syd- och nordpol exponeras precis lika mycket mot solen. Vid den här tidpunkten står jorden helt rakt upp – syd- och nordpolen står helt lodrät mot varandra i jordens omloppsbana runt solen. 20 mars inträffade vårdagjämningen 2016.