Myrstacken yngre F-3

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Välkommen till ett nytt läsår!
Här på myrstacken yngres hemsida kan du bland annat hitta kontaktuppgifter till pedagogerna/klasslärarna, klassernas schema samt planeringar och övrig information.

Vi har under året gemensamma aktiviteter som till exempel utflykter och storsamlingar med fadderaktiviteter. 
Storsamlingarnas innehåll är sång tillsammans, information om sådant som rör alla, uppträdande och fadderaktivitet. Exempel på faddergruppsaktivitet är skapande, uteaktivitet och läs- och skrivuppgift.

Du är alltid välkommen att besöka oss och hör av dig om du har några funderingar kring vår verksamhet.

Myrstacken yngres arbetslag består av ca 82 barn och 7 pedagoger.
Vi håller till på övre planet i stora byggnaden.

Myr F: Nivin Sureish nivin.sureish@eskilstuna.se och
(Helena Lundberg, tjänstledig)/ Maria Blomér maria.blomer@eskilstuna.se
Myr 1: Eva Lindh eva.lindh@eskilstuna och Elin Linnakallio elin.linnakallio@eskilstuna.se
Myr 2: Petra Pettersson petra.pettersson2@eskilstuna.se och
Wenche Dyfvelsten wenche.dyfvelsten@eskilstuna.se
Myr 3: Susanne Lundin Jonsson susanne.jonsson3@eskilstuna.se och
Frida Lusth frida.lusth@eskilstuna.se
Resurs: Amir Livak amir.livak@eskilstuna.se, Jens Qvarsell jens.qvarsell@eskilstuna.se, Andreas Mellqvist andreas.mellqvist@eskilstuna.se