Klasser

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

På Hällby skola har vi  21 klasser som är organiserade i arbetslag enligt nedan. De yngre lagen är förskoleklass till och med år 3 och i de äldre lagen går år 4 till år 6.

Hembrev från skolledningen

Getingboet yngre
Tfn 070 - 089 30 55

Getingboet äldre
Tfn 070 - 089 30 56

Lejonkulan yngre
Tfn 070 - 089 30 58

Lejonkulan äldre
Tfn 070 - 089 30 58

Myrstacken yngre
Tfn 070 - 089 30 61

Myrstacken äldre
Tfn 070 - 089 30 62

Praktisk estetiska
Tfn idrott 070 - 089 30 67
Tfn musik 070 - 089 30 66
Tfn textilslöjd 070 - 089 30 68
Tfn träslöjd 073 - 950 64 19

Bitr. rektor

Rektor

Bitr.

Rektor

Yngrelagen Lejonkulan, Myrstacken samt Getingboet

 

Elevhälsofrågor

Antimobbning samt kamratstödjar

Planer

 

 

 

Äldreelagen Lejonkulan, Myrstacken samt Getingboet

 

Information

Förskolorna

Blåklocksvägen

Ekenhillsvägen

Gustavsborgsvägen

 

Ekonomi, fastighet samt adm

Bitr. rektor

Rektor

Bitr.

Rektor

Yngrelagen Lejonkulan, Myrstacken samt Getingboet

 

Elevhälsofrågor

Antimobbning samt kamratstödjar

Planer

 

 

 

Äldreelagen Lejonkulan, Myrstacken samt Getingboet

 

Information

Förskolorna

Blåklocksvägen

Ekenhillsvägen

Gustavsborgsvägen

 

Ekonomi, fastighet samt adm

Bitr. rektor

Rektor

Bitr.

Rektor

Yngrelagen Lejonkulan, Myrstacken samt Getingboet

 

Elevhälsofrågor

Antimobbning samt kamratstödjar

Planer

 

 

 

Hällby skola ingår i Barn och utbildningsförvaltningen, Nätverk Väster tillsammans med Björktorp, Faktoriet, Fröslundaskolan, Lagersbergsskolan, Lundby och Stålfors.