Fritidshem

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

På skolan finns fyra fritidshemsavdelningar med barn från förskoleklass - årskurs 3: Lejonkulan F-2
Myrstacken F-2
Getingboet F-2
och "Treornas fritids" för åk 3.

Fritidshemmen har öppet
6.30 – 17.00
"Treornas fritids" har öppet 13.20 - 18.00.

För de barn som har behov av omsorg efter 17.00 har vi jouröppet 17.00 - 18.00 på "Treorna fritids". 

På morgonen serverar vi frukost på avdelningarna samt ett enklare mellanmål på eftermiddagarna. Eleverna i årskurs 3 äter frukost på respektive avdelning där de har sin skoldag och mellanmålet i mediateket. 

Personalen på fritidshemmen har ett nära samarbete med lärarna och eleverna under den samlade skoldagen. Detta ger en bra helhetssyn på barnen.

Fritidshemmet  Lejonkulan    070 - 089 30 58
Fritidshemmet  Myrstacken    070 - 089 30 61
Fritidshemmet  Getingboet    070 - 089 30 55
Fritidshemmet/Öppen verksamhet Mediateket  070 - 089 30 64

Information om hämtning/lämning på fritidshemmen

För frågor angående placeringar etcetera,
kontakta Barnomsorgsenheten 016 - 710 54 84