Trygghetsteam

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Trygghetsteamet består av pedagoger från de olika arbetslagen på skolan. Gruppen träffas regelbundet för att se över trygghetsarbetet på skolan. Skolan samarbetar med Friends.
Du kan läsa om vårt trygghetsarbete i Hällby skolas Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. För att läsa klicka här. 

Trygghetsteamets medlemmar:

Håkan Forselius, Maria Adolfsson, Catharina Adolfsson