Skolsköterska

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Information från skolsköterskan inför läsåret 2015/2016
Christina Levin Sundqvist, skolsköterska

Skolhälsovården inriktar sig främst på förebyggande hälsovård. Mål enligt skollagen är att följa elevernas utveckling, att bevara och förbättra deras själsliga och kroppsliga hälsa, samt att verka för sunda levnadsvanor hos dem.

Jag tillhör elevhälsan på skolan tillsammans med rektorer och specialpedagog. Jag som skolsköterska har tystnadsplikt. Jag är enligt lag skyldig att göra anmälan om jag misstänker att ett barn far illa.

Information från mig uppdateras på Hällby skolans hemsida under rubriken ”Aktuellt från skolsköterskan”.

Mina arbetstider är följande:
måndagar 07.30 – 16.00
tisdag 07.30 – 15.00
onsdag 07.30 – 15.30
torsdagar 07.30 – 16.30
fredagar ledig

Ni kan varje dag nå mig på via kommunens växel på tfn nr 016 - 710 20 10 och då välja anknytning 1 och därefter anknytning 3. Ni kan också ringa på mobilnr 070 – 089 30 51. Telefonsvarare finns och det går bra att lämna ett meddelande.

Öppen mottagning:
Måndagar kl. 09.30 – 10.00
Tisdagar kl. 12.30 – 13.10
Onsdagar kl. 09.45 – 10.15
Torsdagar kl. 09.30 – 10.00
Vill du som förälder följa med ditt barn till mig, så rekommenderar jag att ni ringer för att boka en tid, om problemet är skolrelaterat. Övrig tid tar jag naturligtvis också emot elever, men bokade besök prioriteras.

Hälsoundersökningar
Den första hälsoundersökningen/samtalet görs när barnet går i förskoleklass. Barnet blir tillsammans med förälder/föräldrar kallat till mig för ett besök i slutet av höstterminen eller under vårterminen. Barnet vägs och mäts. Syn och hörsel kontrolleras. Barnet får också göra en del motorikövningar. Vi pratar om hur barnet mår, trivs i skolan, kamratrelationer och utveckling m.m. BVC- journalen finns då hos mig.

Om ni känner att ni vill ha en tidigare kontakt än den ni blir kallade till, så är ni välkomna att höra av er till mig.

Övriga hälsoundersökningar/hälsosamtal som sker i skolan är i skolår 2 och 4.

I skolår 2 undersöks tillväxt och syn. Vi samtalar också om hur hon/han trivs i skolan och med klass/skolkamrater. Vaccinering mot mässling, röda hund och påssjuka erbjuds början av vårterminen.

I klass 4 vägs och mäts barnet. Det görs också en undersökning av syn och rygg med avseende på ev. Skolios. Barnet får också svara på hälsofrågor, som vi har som utgångspunkt vid hälsosamtalet. 

 

I klass 5 är det dags för pubertetsinformation. Flickor erbjuds HPV vaccination.

Om förälder önskar träffa skolläkare, så kan det ordnas för skolrelaterade frågeställningar. Likaså erbjuds ni en tid till skolläkaren om jag som skolsköterska finner något vid hälsobesöket, som bör undersökas av läkare.

Vänliga hälsningar

Christina Lewin Sundkvist
Skolsköterska

Övriga länkar:
Bris
Apoteket
Ungdomsmottagningen