Hällby skola

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

     


Flygfoto Hällbyskola

Hällby skola
 Hällby skola ligger ungefär sju kilometer nordväst om Eskilstuna centrum. Skolan ligger centralt i Hällbybrunn. Byggnaden är välhållen och skolgården är under upprustning med fler lek- och aktivitetsmöjligheter för barnen. Närsamhället med sin historia används som lärmiljö.
 
En av våra främsta styrkor är vår engagerade och professionella personal. Vi jobbar också hårt för att skapa arbetsro och en lugn miljö för våra elever, vilket brukar ses som en av de viktigaste delarna i en framgångsrik skola. Vår lugna miljö ger eleverna bättre utvecklingsmöjligheter och är en förutsättning för goda studieresultat. Vi strävar efter att ha så små klasser som möjligt i alla årskurser som arbetar åldershomogent. Alla pedagoger på skolan och fritidshemmen deltar i vårt arbete med språkutvecklande arbetssätt som genomsyrar all vår verksamhet. Vi arbetar aktivt med flera olika pedagogiska metoder, eftersom olika barn har olika behov.
 
Eleverna har möjligheter att påverka sin utbildning både på individ- och gruppnivå. Organisatoriskt har eleverna möjlighet till påverkan via olika arbetsgrupper som de kan ingå i som elevråd, grön flagg och kompisstödjare. Kultur har en naturlig plats på skolan och varje sommar anordnas en populär skolgårdsfestival där eleverna får visa upp sina talanger.
 
På Hällby skola strävar vi efter att alltid ge bra service och gott bemötande, samt att vi har en uttalad målsättning i vårt arbete att bygga förtroendefulla relationer med våra elever och föräldrar. Vi vill att alla ska känna sig välkomna och trygga hos oss.
 
 Grundskola med förskoleklass till årskurs 6
Adress: Skolvägen 8, 632 39 Eskilstuna
tfn: 016-710 20 10
e-post: hallbyskola@eskilstuna.se

webbplats: eskilstuna.se/hallbyskola
Rektor: Håkan Forselius  tfn: 016-710 49 06  e-post: hakan.forselius@eskilstuna.se
Bitr. rektor: Jeanette Schjött   tfn: 016-710 48 85  e-post: jeanette.schjott@eskilstuna.se
Antal elever: 470    Antal anställda: 65

 

Nu är börjar den nya skolgården ta form!

Skolgården Hällbyskola

 avlämningsplats

 

avlämningsplats

Rastvärdinnor och rastvakter

För våra elevers trivsel och trygghet finns det alltid minst tre rastvärdinnor/rastvakter ute på skoldagens alla raster. Alltid tydligt klädda med klart lysande västar.

rastvakter

 

Några bilder från "Storsvepet" den 23 oktober.
 Vi hissade vår nya stora gröna flagga och därefter städade elever och personal i närområdet. 

Grön flagg

  Grönflagg

 Grönflagg

Orådesstädning_grönflagg

Orådesstädning_grönflagg

 

 Grönflagg  Hällby skola är nu Grön flagg-certifierad!

Grön flagg 

Grönflagg

Grönflagg

Grönflagg

 

Håll Sverige Rents Grön Flagg – för hållbara förskolor och skolor

 

 

Friendslogga   

Hällbyskolan har utbildat kamratstödjare genom Friends. Kamratstödjarnas främsta uppgift är att vara goda förebilder, ordna aktiviteter och att lära sig hur skolan kan vara en trygg arbetsplats för alla.