Bibliotek

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN

   Till Hällberga skolbibliotek – en plats för lust och lärande!
   Hällbärga  skolbibliotek invigdes 7 november 2005.
   

   De fyra hörnen

   Biblioteket har ”de fyra hörnen” som ett modellbibliotek har strävat efter: här finns
 -  en härlig läshörna för högläsning, boktips och tyst läsning
 -  en arbetshörna för forskning och fakta sökande
 -  en datahörna för informationssökning
-  en dramahörna som erbjuder barnen ett spännande
   möte med fantasins värld.

datasystem
   All media är registrerad i datasystemet BOOK– IT.
   Barn och personal lånar med eget kort och var och
   en får sköta utlåningen själv.

lånetid
   Lånetiden är 4 veckor.  Vårdnadshavaren står för ersättning
   av bortkomna böcker med 100 kr/bok .

  
  biblioteksansvarig
  Serina Söderberg