Betygsresultat årskurs 6

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Hösten 2012 sattes betyg i årskurs 6 i grundskolan för första gången. Terminsbetyg sätts sedan dess varje termin från och med hösten i årskurs 6 i grundskolan.

Betygsresultat årskurs 6 våren 2016

Resultaten som presenteras nedan baserar sig på kommunens egen statistik samt statistik från skolverkets databas Siris. Vilka resultat som beräknats/hämtats från vilken källa framgår under respektive tabell.

Elever med betyg i 16 ämnen

Betygsstatistik_2016

Genomsnittligt meritvärde

Betygsstatistik_2016

Betyg per ämne

Betygsstatistik_2016