Elevinflytande

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Elevinflytande handlar om att elever ska ha möjlighet till att kunna uttrycka sina synpunkter och att skolan ska ta del av elevernas åsikter och intressen.

 

Klassråd

- bildas av varje klass
- tillvaratar alla elevers intressen
- utser representanter till elevråd

 

Elevråd

- med representanter från varje klass
- alla frågor är välkomna och beaktas
- diskussion och beslut i demokratiska former
- träffas en gång i månaden

Kostråd

-med representanter från varje klass
- lyfter frågor om kost och hälsa tillsammans med skolköket

Miljöråd

- med representanter från varje klass
- lyfter frågor med fokus på miljö.

Förutom dessa grupper är eleverna delaktiga i den dagliga verksamheten och i det pedagogiska arbetet.