Skolhälsovård

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Välkommen till skolhälsovården på Hällberga skola


Jag finns på plats på onsdagar för att ta emot besök av elever men kan nås på mobiltelefon eller mail måndag - fredag.

Vi skolsköterskor arbetar hälsofrämjande och förebyggande genom bl a våra riktade hälsobesök i skolan. Dessa har vi i Förskoleklass, årskurs 2 och årskurs 4. Vi erbjuder också vaccinationer enligt Sveriges vaccinationsprogram. När jag finns på skolan och inte har mina Hälsobesök har jag öppen dörr, då är eleverna välkomna. Det kan gälla enklare sjukvård, hälsoupplysning, samtal, frågor mm.

I Förskoleklass erbjuder jag ett hälsobesök tillsammans med vårdnadshavare, då kontrollerar vi längd, vikt, syn, hörsel, rygg och motorik. Vi har ett samtal utifrån socialstyrelsens riktlinjer och föräldrars önskemål.

I åk 2 bedömer vi åter tillväxten och kollar synen. Vi har ett mindre samtal kring skola, kamrater, trivsel, kost och fysisk aktivitet.

I åk 4 längd, vikt, syn och ryggbedömning. Därefter har vi ett hälsosamtal som baserar sig på de frågeformulär som vi ber elev och vårdnadshavare att fylla i. Naturligtvis återkopplar vi till vårdnadshavarna.

Vaccinationer erbjuds enligt ett rikstäckande vaccinationsprogram.
Åk 2: eleverna erbjuds vaccination mot Mässling/Påssjuka/Rödahund.
Åk 5: flickor erbjuds vaccination mot HPV (virus som kan leda till livmoderhalscancer) 2 sprutor med 6-12 månaders mellanrum.

Vi hjälper även till med viss hälsoundervisning i skolan i mån av tid och önskemål.
All skolhälsovård är frivillig.