Vi som arbetar här

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Skolledning Expedition  Lärare/pedagoger Fritidshem Fritidsgård Elevhälsan

Studie- och yrkesvägledning Skolrestaurang   Vaktmästare/lokalvårdare

 Telefonlista

Skolledning
Jenny Ollén, rektor förskoleklass-6
jenny.ollen@eskilstuna.se 016-7107236, 073-9506246

Anu Enehöjd, rektor 7-9
anu.enehojd@eskilstuna.se 016-710 72 37, 070-324 57 37

Expedition
Margitha Haglund, skoladministratör
margitha.haglund@eskilstuna.se 016-710 72 30

Conny Oskarsson, skoladministratör
conny.oskarsson@eskilstuna.se 016-710 72 48, 073-950 82 53

Expeditionen på Gökstensskolan har öppet
Måndag - torsdag kl. 07.00 - 16.00
Fredag kl. 07.00 - 15.00
Lunchstängt mellan kl. 12.00 - 13.00

Tillbaka

Lärare/pedagoger

Arbetslag förskola - årskurs 3
Birgitta Ollila, förskollärare (förskoleklass A)
Anna Elmerholt, förskollärare (förskoleklass A)
Lisa Österberg, lärare (förskoleklass B)
Carina Sandell, förskollärare (förskoleklass B)
Karolina Sööberg, barnskötare (förskoleklass B)
Ann-Louise Haltorp, lärare (klass 1A)
Åsa Pettersen, lärare (klass 1B)
Cecilia Westerdahl, förskollärare(klass 1B)
Emma Palm , lärare (klass 2A,3A)
Anna Lidhammar, lärare (klass 2A)
Christina Ahlros, förskollärare (klass 2A, 2B)
Margareta Gustafsson, lärare (klass 2B)
Kerstin Borg, lärare (klass 3A)
Marita Carlsson, specialpedagog
Marie Carlsson, speciallärare
Labinot Halimi, personlig assistent

Arbetslag årskurs 4 - 6
Kerstin Kalajo, lärare (klass 4A)
Ida Eriksson, lärare (klass 4A, klass 5A)
Rebecka Anderson Hammarstedt, lärare (klass 5A)
John Forssman, lärare (klass 6A)
Kirsti Kujala, lärare Svenska A
Marita Carlsson, specialpedagog
Marie Carlsson, specialpedagog
Agneta Ottosson, lärare textilslöjd
Ola Karlsson, lärare trä- och metallslöjd

Tillbaka

Arbetslag årskurs 7 - 9
Ulrika Rytterström Matematik, NO 7A
Peter Åberg Svenska, So 7A
Jessica Rosengren Svenska, tyska 7B
Ismail Bayrak Matematik, No 7B
Nina Jansson Matematik 7C
Markus Johansson  Idrott och hälsa 7C
Christopher Söderlund Matematik NO 7D
Madeleine Häggblom Spanska, engelska 7D
Stéphanie Lind Musik 7E
Yvonne Carlsson NO 7E
Åsa Persson Engelska 8A
Marie Olsson Textilslöjd, matematik 8A
Carina Rosenlind Svenska, SO 8B
Daniel Pettersson Idrott och hälsa 8B
Britt-Marie Olsson Engelska, franska 8C
Carlos Ghigliotto Sepulveda Spanska 8C
Branislav Sekaric Engelska, franska, spanska, italienska 8D
Cecilia Molin Svenska, SO 8D
Helena Nyqvist Matematik 9A
Sladjana Jovanovic Matematik, NO 9A
Ole Jensen Svenska, bild 9B
Tove Rasmussen Spanska, idrott och hälsa 9B
Eva Norling Svenska, SO 9C
Esa Fahlén Trä- och metallslöjd, teknik 9C
Carina Åkermark Hem- och konsumentkunskap 9C
Mathias Ledung Engelska, svenska, franska 9D
Lena Blomkvist Svenska, SO 9D
Rosita Haltorp Svenska A  
Helena Sivertsson Internationell klass

Tillbaka

Fritidshem

Fritidsgård

I cafeterian kan Du som elev köpa frukost till subventionerat pris, umgås, spela spel, spela pingis och biljard med mera.
Elever kan även hjälpa till i caféet med kassa och ibland med förberedning av mackor.
Nu finns även möjligheter att köpa mellanmål. Beställ på förmiddagen och hämta mellan klockan 14.00 - 14.30.
Öppettider: måndag - fredag 8:30 - 14:00

Välkomna till Caféet när Du har rast.
Föreståndare
Lena Dyplin
016-710 72 72

Elevhälsa
Alla barn kan under kortare perioder ha svårt att klara studier eller skolans miljö. En del barn har mer långvarigt behov av extra stöd. En nedsatt hörsel, koncentrationssvårigheter, svårigheter med språket eller allergier är exempel på sådant som under lång tid kan påverka barnets situation i skolan.
En grundläggande idé i vårt arbete med elever i behov av stöd är att ett nära samarbete skall ske mellan klass/ämneslärare och speciallärare. Individualisering/anpassning skall ske under elevens hela skoldag och inte enbart på tid hos speciallärare eller andra stödfunktioner.
På Gökstensskolan ges möjlighet att utöver ordinarie undervisning få specifik läs- och skrivträning hos speciallärare. Här finns också en studiestödsverksamhet för elever i årskurs 7-9. Stöd ges också av våra speciallärare i matematik

Speciallärararbetslaget  
016-710 72 68   


Skolhälsovården 
Skolsköterskan träffar alla elever minst fem gånger under grundskoletiden. Det kallas för hälsobesök. Hälsobesöket innehåller kontroll av längd, vikt, rygg, syn och hörsel samt ett hälsosamtal. Samtalet kan handla om såväl kroppens utveckling, kroppsliga sjukdomar som psykiska eller sociala svårigheter.
Måndag-torsdag är Ingmarie här. På fredagar är mottagningen stängd.
Vår skolläkare kommer till skolan tre till fyra gånger per termin. Om besök hos skolläkare önskas kontakta skolsköterskan.

Skolsköterska
Ingmarie Kasche
016-710 72 60
070-167 22 93

Kurator
Anneli Karlsson är skolkurator på Gökstensskolan.
Elever från årskurs 7-9 kan själva komma och beställa tid för samtal hos kuratorn. De yngre eleverna kan få stödsamtal genom ett godkännande av målsman.
Anneli finns på skolan måndag till fredag mellan kl. 8-16.
Kontakt med skolkuratorn
Du är som elev på skolan välkommen att ta direkt kontakt med mig för att boka tid. Det går även bra att ringa. Föräldrar, skolpersonal och övriga samarbetspartner är välkomna att ta kontakt via telefon eller mail.
Tystnadsplikt
Skolkuratorn har tystnadsplikt och lyder under sekretess enligt gällande Sekretesslag. Tystnadsplikten innebär att kuratorn inte får föra vidare vad som i samtal framkommit om en elevs personliga förhållanden.
Anmälningsplikt
Skolkuratorn har, som övrig personal som arbetar med barn och ungdomar, anmälningsplikt gentemot socialtjänsten när det gäller barn och ungdomar som behöver skydd eller misstänks fara illa. I sådana situationer bryts tystnadsplikten.

Tillbaka

Studie- och yrkesvägledning
Åse By, studie- och yrkesvägledare
076-496 72 10   
ase.by@eskilstuna.se

Skolrestaurang
Arbetsledare Thierry Emond
016-710 72 73
thierry.emond@eskilstuna.se 

Telefonlista
A-huset Mobil
Rektor F-6 Jenny Ollén 710 72 36, 073-950 62 46
Rektor 7-9 Anu Enehöjd 710 72 37, 070-324 57 37
Skolexpedition Margitha Haglund 710 72 30, 070-167 22 91
Skolexpedition/ IT Conny Oskarsson 710 72 48, 073-950 82 53
Arbetslag 7-9 vån 1 070-167 22 94
Arbetslag 7-9 bv. 070-167 22 49
Kurator Anneli Karlsson 710 40 04, 073-950 67 60
SYV Åse By 076-496 72 10
Helena Sivertsson 070-086 28 95
Jens Nömm 070-089 31 50

B-huset
Idrottslärare 070-167 22 48

C-huset
Studion 070-583 47 91
Elevhälsan Anna Mauritzson 070-167 23 01
Speciallärare/ Specialpedagog F-6 070-167 22 97
Specialpedagog F-6 Marita Carlsson 710 72 51
Specialpedagog 7-9 Petra Runström Nilsson 070-086 28 96
Speciallärare 7-9 Karin Söderberg 070-086 29 01
Skolsköterska Ingmarie Kasche 710 72 60, 070-167 22 93
Arbetslag Lådan 710 72 49, 070-167 22 99
Allrum Lådan 070-167 23 00
Årskurs 4-5 070-167 22 98

Vaktmästare Fastighet Robert Ackemo 073-950 81 89

Vaktmästare Verksamhet Nasir Ibrahimi 070-340 26 07

D-huset
Hemkunskap 070-086 28 98
Slöjd 070-167 22 96
NO 070-167 22 95

E-huset
Fritidsgården 710 72 72, 070-167 22 23 

F-huset
Skolrestaurang 710 72 73
EP/ Bildundervisning 076-496 72 09
Musikundervisning 070-167 22 92

H-huset
Arbetsrum 710 72 76, 070-167 23 02
Allrum/ matte H-huset 070-167 23 03

Special:
Årkurs 6 070-167 20 81
Andreas Bobits 076-496 72 08
Nina Jansson 070-086 28 97
Helena Sivertsson 070-086 28 9

Tillbaka