Behörighet till Gymnasieskolan

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Behörighet till gymnasieskolan
Behörighet till yrkesprogram:
Lägst betyget E i sv/sva, eng, ma samt ytterligare 5 ämnen.
Totalt 8 betyg

Behörighet till högskoleförberedande program:
Lägst betyget E i sv/sva, en, ma samt ytterligare 9 ämnen.
Totalt 12 betyg

Till högskoleförberedande programmen ekonomi, humaniora samt
samhällsvetenskap skall 4 av de ytterligare 9 godkända ämnena vara
geografi, historia, religion och samhällskunskap.

Till högskoleförberedande programmen naturvetenskap samt teknik skall 3 av de ytterligare 9 godkända ämnena vara biologi, fysik och kemi.

Till högskoleförberedande estetprogrammet gäller, utöver betyget E i sv/sva, en och ma, godkänt i 9 ospecificerade ämnen.