Verksamhetsrapport åk 7-9 2014

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Under året 2014 har Gökstensskolans arbete med elevresultaten gett god effekt. De flesta av våra elever i årskurs 9 (92,2%) var behöriga till gymnasiet. Vi vet också att skolan lyckas bra med att få de flesta elever, nästan 90 %, att få betyg i alla ämnen. Arbeten med att förbättra undervisningens kvalité och arbeta med ämnesövergripande uppgifter och projekt har bidragit till att eleverna får ytterligare möjligheter att visa sina förmågor. Samarbetet med både företag, fastighetsbolag och förvaltning har varit en framgångsfaktor. Lärarnas utveckling av undervisning och bedömningsuppgifter har varit en annan avgörande faktor och vi har otroligt kompetenta pedagoger som hela tiden hittar strategier för att nå fram till alla elever med sin undervisning.

Elevernas delaktighet i utvecklandet av skolans trygghetsarbete, lokaler och måltider ser vi också som en framgångsfaktor och detta arbete fortsätter vi att prioritera under 2015. Arbetet med trygghet och värdegrund som ett gemensamt projekt med yngre och äldre elever har bidragit till ökad sammanhållning på hela skolan. Elevernas engagemang och motivation för sin skola och sina studier och duktiga pedagoger är avgörande för att vi ska lyckas nå goda resultat även framöver. Utmaningar under 2015 blir att utveckla långsiktiga strategier för nyanländas lärande och att få möjligheter till att utveckla och förfina vår skola så att även lokalerna andas ”modernt” lärande.