Betygsresultat årskurs 9

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Betygsresultat vårterminen 2016

Resultaten är preliminära och uppdateras när Skolverket presenterat sin statistik 

Andel elever som nått lägst betyget E i minst 16 ämnen

 Betygsstatistik åk 9_2016

Könsfördelning andel elever som uppnått minst betyget E i 16 ämnen

Betygsstatistik åk 9_2016 

 

Genomsnittligt meritvärde

Betygsstatistik_grundskolan_2016 

Könsfördelning meritvärde

Betygsstatistik_grundskolan_2016

 

Andel elever som uppnått lägst yrkesbehörighet till gymnasieskolan

Betygsstatistik åk 9_2016 

Könsfördelning andel som lägst uppnått yrkesbehörighet till gymnasieskolan

 Betygsstatistik åk 9_2016