Betygsresultat årskurs 8

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Betygsresultat vårterminen 2016

Alla betygsresultat som presenteras nedan utgår från Eskilstuna kommuns egna beräkningar.

 

Andel elever med lägst betyget E i minst 16 ämnen

Betygsstatiskti_grundksolan_2016

 

Könsfördelning andel elever med lägst betyget E i 16 ämnen

 Betygsstatiskti_grundksolan_2016

 

Genomsnittligt meritvärde 

Betygsstatistik_2016

 

Könsfördelning genomsnittligt meritvärde

 Betygsstatiskti_grundksolan_2016

Betyg per ämne

Betygsstatiskti_grundksolan_2016