Betygsresultat årskurs 7

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Betygsresultat vårterminen 2016

Hösten 2012 sattes betyg i årskurs 7 i grundskolan för första gången. Terminsbetyg sätts sedan dess varje termin från och med hösten i årskurs 7 i grundskolan.

Alla betygsresultat som presenteras nedan utgår från Eskilstuna kommuns egna beräkningar.

Andel elever med lägst betyget E i minst 16 ämnen

Betygsstatistik_2016

Könsfördelning andel elever med lägst betyget E i 16 ämnen

Betygsstatistik_2016

 

Genomsnittligt meritvärde

Betygsstatistik_2016 

Könsfördelning meritvärde

Betygsstatistik_2016

 

Betyg per ämne

Betygsstatistik_2016