Språkinriktning

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Vår språkinriktning är mot italienska. Undervisningen ligger inom ramen för elevens val. Detta innebär att elever kan tillgodoräkna sig ytterligare ett betyg i åk 9. Vi läser italienska som C-språk upp till steg 1. På gymnasiet kan man sedan fortsätta med steg 2. För att kunna nå målen väljer man ämnet under hela högstadiet.

Vi har etablerat kontakt med en skola i Neapel, Italien och vi strävar efter att involvera våra elever i utbyte av information av olika slag. Vi kan därigenom ge dem chansen att använda sina kunskaper på ett aktivt sätt.