För dig som är företagare

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Detta är Ung Entreprenör Torshälla, UET

Ung Entreprenör Torshälla är ett nytt sätt att föra in entreprenörskap och företagandet i skolan. Under två år har Gökstensskolan, Torshälla stads förvaltning och Företagarna i Torshälla utvecklat en modell där elever i grundskolans årskurs 9 arbetar i grupper med företag som projektpartners. Nu vill vi ha din hjälp att fortsätta arbetet med att skapa framtidens entreprenörer i Torshälla och Eskilstuna.

Hur går det till?

Fas 1: lärare på skolan arbetar med att förbereda eleverna för projektarbetet i UET. Innan de kommer till företaget har de fått grundläggande ämneskunskaper, metoder för att arbeta i projektform och tydliga instruktioner om de uppgifter de ska utföra.
Samtidigt pågår den viktiga rekryteringen av företagspartners inom Torshälla och Eskilstuna där denna information är ett första steg.

Fas 2: Senast en vecka innan projektets start delas eleverna in i grupper som sedan paras ihop med företagspartners genom lottning. Deltagande företag inbjuds till en företagskväll för  ytterligare information om hur projektet ska genomföras.

Fas 3: Elevgrupper och företag startar sitt samarbete med två heldagar på företaget. Dessa två dagar har syftet att elevgruppen lär känna företaget och får en insyn i verksamheten. Eleverna arbetar sedan heltid på skolan med projektet under drygt två veckor, med kontakt och besök på avtalade tider med företaget. Varje grupp har en handledare på skolan och en kontaktperson/ handledare på företaget.

Fas 4: Elevgrupperna bygger upp och genomför UET-mässan på Ellfolk Arena i Torshälla. Önskvärt är att företaget är representerat och på plats under UET mässan, som avslutas med prisutdelning.

Fas 5: Elever genomför efterarbete och inlämning av uppgifter för bedömning. Lärare, företagare, elever och förvaltning utvärderar projektet. 

Vad ska eleverna klara av med vår hjälp?

 • Genomförande av företagsmässan där ert företag presenteras både i en monter och på scen.
 • Utformning av en innovation som utgår ifrån företagets behov (exempelvis en logga, produkt, folder, marknadsundersökning, hemsida)
 • Utformning av en folder som trycks upp till mässan.
 • Individuella uppgifter i olika ämnen, t.ex. SO, NO och svenska.

Eleverna utför uppgifterna med stöd av handledare på skolan och på företaget.

Vad innebär UET för er verksamhet?

Utgångspunkten är att eleverna själva ska driva projektet men med hjälp av handledning i skolan och på företaget. Ni behöver planera för:

 • Två vanliga PRAO-dagar där eleverna lär känna verksamheten och eventuellt provar på arbetsmoment.
 • Möten med eleverna för att svara på frågor och diskutera problem de stött på. Detta gäller speciellt utformning av designuppgiften. Eleverna kommer att vara införstådda med att er verksamhet sätter ramarna för den tid som kan avsättas.

Hur förbereder ni er?

Eleverna kommer att kontakta er under veckan innan projektets start. För att få en bra start på samarbetet är det viktigt att ni innan kontakt tas:

 • Är insatta i de uppgifter eleverna ska utföra i samarbete med er.
 • Har utsett en kontaktperson/handledare som eleverna kan vända sig till.
 • Förbereder er så att ni kan ge eleverna tydliga riktlinjer för när de kan träffa er och vilken hjälp ni kan ge.

Vi rekommenderar starkt att ni deltar i informationsträffen för företag.

Vilket stöd får ni innan och under projektet?

 • UET-handboken med mer detaljerade instruktioner för de uppgifter som ska utföras. Den delas ut till eleverna och handledarna på företagen i god tid innan start.
 • En handledande lärare ansvarar för varje grupp. Handledaren håller kontakt med kontaktperson/handledare på företaget och finns till hands för att stödja er i ert arbete både innan och under projektets start. Handledaren stämmer av med elevgruppen minst en gång per dag under hela projektet.
 • En informationsträff där vi presenterar projektet mer i detalj och svarar på era frågor.