Omvärldsanalys

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

För att ha bästa möjliga förutsättningar att representera och marknadsföra företagen gör varje grupp en omvärldsanalys.

Där undersöks:
1. Vad som är viktigt för företaget,
2. Vad som förändras i och runt företaget (t.ex. kunder, konkurrens, teknisk utveckling)
3. Vad man tror kommer vara viktigt för företaget i framtiden.

Omvärldsanalysen ska användas som utgångspunkt för:
- Presentationer på scenen och i foldern (Sv, Bd)
- Innovationsuppgiften
- Analysen av det ekonomiska kretsloppen som bedöms i SO