Uppdraget

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Under UET kommer projektgrupperna arbeta med olika uppgifter i relation till både företag och skola.

Presentation av företaget på UET-mässan
Under mässan kommer gruppen att presentera företaget både i en monter och i ett muntligt framträdande. Innehållet i montern skall designas av eleverna själva. Självklart får företaget hjälpa till med idéer och material, men huvuddelen av montern skall tillverkas av gruppen

Uppgifter i olika ämnen
Eleverna kommer att ha ett flertal uppgifter i de olika ämnena som ska genomföras. De flesta är individuella inlämningsuppgifter men de ska naturligtvis använda varandras kompetenser i gruppen och hjälpa varandra utveckla förmågor inom de olika ämnena. 

Innovation
Projektgrupperna ska tillsammans med företaget komma fram till en produkt/idé som företaget har behov av att utveckla. För att säkerställa att er innovation bidrar med något nytt till företaget är det viktigt att de genomför en omvärldsanalys där de tar reda på hur företaget fungerar och kan tänkas utvecklas i framtiden. 
Läs mer här ->>