Likabehandling

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Skolan arbetar aktivt för allas lika värde. Detta arbete beskrivs i vår lokala likabehandlingsplan F-6  och likabehandlingsplan 7-9 som också innehåller årlig plan.

Skolverket har gett ut en broschyr om Allmänna råd för arbetet med likabehandling som även finns att ladda ner som pdf.