Om oss

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Gökstensskolan

Gökstensskolan ligger centralt i Torshälla. Hos oss står varje enskild elevs kunskapsutveckling i fokus.

Vi utgår från att alla barn vill och kan utvecklas, men med olika förutsättningar och behov. Vi har god erfarenhet och kompetens att stödja varje elevs utveckling, utifrån talang, intressen och behov.

Arbetsbeskrivningar med tydliga mål och krav är sedan länge en självklar del av vår pedagogiska verksamhet. Se exempel här

All personal är utbildad i ICDP, vägledande samspel, som gör FN:s barnkonvention levande i vardagen. Det är en metod och ett förhållningssätt som handlar om att den vuxne ska förstå, tolka och bekräfta barnet.

För de yngre barnen har vi ett väl utvecklat arbete för en ökad jämställdhet. Redan från förskoleklass skapas en medvetenhet bland barnen om flickors och pojkars lika rättigheter och möjligheter.

Vi arbetar även framgångsrikt med tidiga insatser för att främja en god läs- och skrivutveckling hos alla barn. 

Inom ramen för elevens val kan man från och med årskurs 7 välja inriktning. Verksamheterna genomförs i samarbete med det lokala föreningslivet; praktiskt estetisk inriktning,  språkinriktning med bland annat internationella kontakter,
ridning, innebandy, handboll och fotboll.