Lokal verksamhetsplan

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Kommunfullmäktiges årsplan, verksamhetsplanen för nämnden tillsammans med enheternas lokala verksamhetsplaner, visar vilka verksamhetsresultat som ska uppnås under ett år.

Utifrån läroplanens mål, verksamhetens behov och de kommunala prioriteringarna beslutar rektor vilka resultat som ska uppnås och vilka aktiviteter som därför behöver genomföras på den egna skolan. Detta sammanställs i en lokal verksamhetsplan. Den lokala verksamhetsplanen ligger sedan till grund för hur den enskilda skolan väljer att utforma innehåll, organisation och arbetssätt utifrån lokala förhållanden på skolan.

Här kan du ta del av Gökstensskolans lokala verksamhetsplaner för 2014.

Lokal verksamhetsplan 2014 Gökstensskolan F-6

Lokal verksamhetsplan 2014 Gökstensskolan 7-9