Mål

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Grundskolan är målstyrd. Det betyder att de politiker som valts av medborgarna anger övergripande mål och ger en budget som ska användas för att nå målen.

Riksdagen och regeringen fastställer mål och riktlinjer som gäller för arbetet i alla grundskolor i landet. Huvudansvaret för verksamheterna ligger på kommunerna som fördelar resurser och organiserar verksamheten.

Kommunfullmäktige fastställer en årsplan med mål för kommunkoncernens verksamheter. Utifrån denna sätter Torshälla stads nämnd åtaganden och mål för grundskolorna som finns i förvaltningen i en nämndövergripande verksamhetsplan. Varje skola gör en lokal verksamhetsplan som beskriver hur skolan ska nå de kommunala och statliga målen. Till målen kopplar sedan varje skola aktiviteter som ska leda till måluppfyllelse.

De nationella och kommunala styrdokumenten hittar du i modulen till höger.

Gökstensskolans pedagogiska utveckling bygger på ett samspel mellan skolans aktörer; personal, elever och föräldrar. I detta samspel är det oerhört viktigt att synpunkter, såväl positiva som negativa, gällande skolans verksamhet förmedlas till oss som arbetar här.

Synpunkter från alla våra brukare får oss att utvecklas och samtidigt skapa värdefulla och naturliga kontakter med både elever och föräldrar.

Vår målsättning är att involvera elever och föräldrar i all verksamhetsutveckling som sker. Det är viktigt att eleverna själva känner ett ansvar och en trygghet i att på ett demokratiskt sätt kräva delaktighet.

Ett viktigt led i det arbetet är inrättande av husråd i varje arbetslag och att våra elevråd skall spela en viktigare roll med stigande roller är självklart för oss på Gökstensskolan.
Detta förutsätter också att eleverna är vana att lyssna på varandra, lyssna på vuxna, samt att kunna respektera gränssättning och följa uppgjorda regler. Ett sådant klimat präglat av självförtroende och vilja till påverkan bygger vi tillsammans!

Med elevernas bästa i fokus kan vi inte hamna fel.

Läs vår senaste verksamhetsplan genom att klicka i kolumnen till vänster.