Aktuellt i klassen

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Vecka 5


Hej föräldrar!
Denna vecka har Carina och Tarja gått dubbelt i klassen för att göra en så bra övergång som möjligt för eleverna. Carina hade gärna stannat kvar men behöver gå tillbaka till Förskoleklassen. Engelskan kommer Carina fortsätta undervisa i.
Nästa vecka och fram till att Kerstin kommer tillbaka så är Tarja Olesen ansvarig för klass 3a. Katarina Radosevic kommer från nästa vecka att stötta Tarja i klassen eftersom vi även har fått en del nya elever.
Just nu övar vi mycket på uppgifter som liknar de som kommer på de nationella proven i ämnena matematik och svenska. Nationella proven pågår mars-maj och vi är tacksamma om ni inte ansöker om ledighet under denna period, eftersom det är så väldigt svårt att hinna göra proven en annan tid.
Vi är osäkra på vilka som är klassföräldrar denna termin. Hör av er angående detta. Klassen vill gärna anordna disco för de yngre eleverna, för att få in mer pengar i klasskassan. Då behövs klassföräldrarna som ”håller i trådarna” men fler behöver engageras. Klassen har just nu 5000 kr i sin klasskassa.
Fråga gärna era barn om ”Berättarrazzian” som vi hade i torsdags.
Utvecklingssamtalen skjuter vi på, vi behöver mera ”kött på benen” innan de genomförs. Förhoppningsvis kommer Kerstin tillbaka snart…

Viktiga datum för åk 3:
5/2: Skolan stängd för utvecklingssamtal, fritids håller öppet
12/2: Vintersportdag, mer information kommer
Vecka 8. Sportlov
26/2: Bokdag, mer information kommer

Kontakt/Sjukanmälan                                                                                               
Har ni några frågor kan ni kontakta oss.
Telefon: 016-7107254/ 016-7107249
Sjukanmälan görs på skolan24, antingen via dator eller genom att ringa 0515777026. Glöm inte att göra sjukanmälan varje dag.

Mail: tarja.olesen@eskilstuna.se
Hälsningar: Tarja och Carina