Förskoleklass - årskurs 3

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Vi är ett arbetslag med en förskoleklass, en åk 1, en åk 2 samt två åk 3:or. Dessa elever är också på fritidshemmet Lådan i gemensamma lokaler. Vi är ca 120 elever varav ca 80 är inskrivna på fritidshemmet.
Vi samarbetar 1 lärare samt en förskollärare del av dagen i skolan i varje klass.

Vi arbetar mot kunskapsmålen och tillvaratar varandras kompetenser och ämneskunskaper i en samverkan i arbetslaget.

Vi utgår från barnkonventionen i vår relation och i våra samtal med barnen. Det gäller både individuellt och i samtal med hela klassen. Det kan vara coachingsamtal som strävar efter att uppnå kunskapsmålen för varje elev eller kompissamtal i hela klassen men också i konflikthanteringen.

Vi arbetar efter ett koncept som heter ICDP.

Just nu i vår planerar vi för olika teman som vi genomför tillsammans i klasserna. Det ska handla om miljö och teknik. Vi ska utse miljöambassadörer i klasserna och vi behöver föra ner tekniken i de lägre åldrarna. Teknik finns även på schemat i åk. 2.

Som förälder är du alltid välkommen att hälsa på oss i skolan, välkommen!

Vi som arbetar här

Birgitta Ollila, förskollärare (förskoleklass A)
Anna Elmerholt, förskollärare (förskoleklass A)
Lisa Österberg, lärare (förskoleklass B)
Carina Sandell, förskollärare (förskoleklass B)
Karolina Sööberg, barnskötare (förskoleklass B)
Ann-Louise Haltorp, lärare (klass 1A)
Lena Dyplin, barnskötare (klass 1B)
Åsa Pettersen, lärare (klass 1B)
Cecilia Westerdahl, förskollärare(klass 1B)
Emma Palm , lärare (klass 2A,3A)
Anna Lidhammar, lärare (klass 2A)
Christina Ahlros, förskollärare (klass 2A, 2B)
Margareta Gustafsson, lärare (klass 2B)
Kerstin Borg, lärare (klass 3A)
Marita Carlsson, specialpedagog
Marie Carlsson, speciallärare
Labinot Halimi, personlig assistent