Ämnesinformation

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Här kan Du som elev och förälder få information om de olika arbetsområden som vi jobbar med just nu.

Engelska

Matematik
-

Svenska
-

Samhällsorienterande ämnen

Naturorienterande ämen
-

Franska
Mathias blogg

Tyska
- Läs mer ->

Italienska
- Läs mer ->

Spanska
- Läs mer ->

Idrott och hälsa
- Läs mer ->

Musik
- Läs mer ->

Bild
- Läs mer ->

Textilslöjd
- Läs mer ->

Trä- och metallslöjd
- Läs mer ->

Hem- och konsumentkunskap
- Läs mer ->