Ämnesinformation

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Engelska

www.mathiasledung.wordpress.com

I engelska strävar vi efter att utveckla och bedöma samtliga kunskapsområden i varje arbetsområde. Eleven har därför en övergripande bedömningsmatris som följer dem hela terminen där vi kontinuerligt fyller i de kunskapskrav som uppnåtts.

För bedömninsmatris, se här -->

Matematik

Svenska
www.mathiasledung.wordpress.com

Samhällsorienterande ämnen

Naturorienterande ämen
-

Franska
- Läs mer ->

Tyska
- Läs mer ->

Italienska
- Läs mer ->

Spanska
- Läs mer ->

Idrott och hälsa
- Läs mer ->

Musik
- Läs mer ->

Bild
- Läs mer ->

Textilslöjd
- Läs mer ->

Trä- och metallslöjd

Hem- och konsumentkunskap
- Läs mer ->