Ämnesinformation

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Engelska, Svenska, Samhällsorienterande ämnen
- gokstensskolan6a.wordpress.com

Matematik
- Tal och tals användning samt problemlösning

Naturorienterande ämnen
-

Idrott och hälsa
-

Musik
-

Bild
-

Slöjd
- Klädsömnad
- Återbruk