Ämnesinformation

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Engelska
- Colours and family

Matematik
- Statistik

Svenska
- Skriva
- Läsförståelse

Samhällsorienterande ämnen
- Kartträning
- Vikingatiden

Naturorienterande ämen
- NTA-ellära

Idrott och hälsa
-

 Musik
-

Bild
-

Slöjd
- Symaskin del 1
- Symaskin del 2