Årskurs 4 - 6

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

I vårt arbetslag ingår en åk 4:a, en åk 5:a samt en åk 6:a. Vi är tillsammans ca 90 elever. Vi är en ansvarslärare i varje klass och har förstärkning med extra lärartimmar.  Lärarna i arbetslaget samverkar i klasserna och tillvaratar varandras ämneskompetenser.

Eleverna i åk 4-6 har en egen dokumentationspärmpärm där de samlar sina kunskapsmål. Inför varje nytt arbetsområde får eleven en pedagogisk planering som grundar sig i läroplanen och kursmålen. På den står bland annat:
o Kunskapsmål
o Vad eleven ska kunna
o Hur eleven ska visa sin kunskap

I pärmen sitter också elevens egen individuella utvecklingsplan, IUP.

En gång i veckan har klassen en ”Måltidslektion” då de arbetar med sina egna individuella mål.

Vi utgår från barnkonventionen i vår relation och i våra samtal med eleverna. Det gäller både individuellt och i grupp. Det kan vara i coachingsamtalen, samtal med hela klassen eller i konflikthantering. Vi arbetar efter ett koncept som grundar sig i barnkonventionen och heter ICDP.

Som förälder är du alltid välkommen att besöka oss i klasserna!

Vi som arbetar här

Kerstin Kalajo, lärare (klass 5A)
Ida Eriksson, lärare 
Rebecka Anderson Hammarstedt, lärare (klass 6A)
John Forssman, lärare 
Kirsti Kujala, lärare Svenska A
Marita Carlsson, specialpedagog
Marie Carlsson, specialpedagog
Agneta Ottosson, lärare textilslöjd
Ola Karlsson‎, lärare trä- och metallslöjd