Läroplan och riktlinjer

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Vår verksamhet styrs av Skolverkets "Allmänna råd och kommentarer Kvalitét i fritidshemmet" och "Läroplan för grundskola, förskoleklass och fritidshem" Lgr 11

Fritidshemmets uppdrag: Det är viktigt att personalen

  • utformar verksamheten så att fritidshemmet kompletterar skolan både tids- och innehållsmässigt
  • erbjuder barnen en meningsfull, stimulerande och utvecklande fritid som är varierad och utgår från barnens behov och intressen och
  • förenar omsorg och pedagogik som stödjer barnets fysiska, intellektuella, sociala och emotionella utveckling.