Elevinflytande

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Ett bra sätt att få igenom sina idéer är att engagera sig tillsammans med andra.

På Gökstensskolan träffas elever regelbundet i olika grupperingar så som elevråd, elevskyddsombud, Friends och matråd. Varje klass har också regelbundet klassråd.  På klassråden ges tillfälle för eleverna att diskutera och behandla frågor av gemensamt intresse.

Huvudmålet är att skapa en skola där eleverna känner trygghet, delaktighet och ansvar för verksamheten såväl som för lokalerna.

Elevråd
Elevrådet åk 6-9 träffas 3 ggr/månad.
På elevrådet tas aktuella frågor upp som kommer från klasserna via klassråden.
Frågorna kan gälla kommande aktiviteter, arbetsmiljö, delaktighet i skolarbete osv.
En viktig punkt på elevrådets dagordning är likvärdig bedömning.
Här har eleverna möjlighet att diskutera arbetsbeskrivningar, betygkriterier och bedömningar inom respektive ämne. Vid ett par tillfällen/läsår bjuds lärare in på elevrådet för att diskutera dessa skolfrågor. Elevrådsrepresentanter finns också med vid skolans Husråd.

Elevskyddsombud
På Gökstensskolan finns det 7 st elevskyddsombud åk 7-9. Dessa elever har fokus på skolans arbetsmiljö såväl fysisk (farliga maskiner, trasiga saker m.m) som psykisk (t.ex. tankar kring skolschemat, raster, stress kopplat till prov m.m)
Elevskyddsombuden deltar kontinuerligt på utbildningar, där de träffar andra elevskyddsombud från skolor inom kommunen. Elevskyddsombuden i åk 9 deltar regelbundet på elevrådets möten. Elevskyddsombuden i åk 8 deltar på skolans skyddsronder.

Friends-Kamratstödjare
Alla klasser i åk 7-9 har elevrepresentanter, utbildade enligt Friendsmodellen. De träffas en gång i veckan tillsammans med lärarrepresentanter och har ett särskilt ansvar att uppmärksamma om någon elev mår dåligt eller utsätts för mobbning. De arbetar för ett gott ”klimat” i skolan.

Matråd
Alla klasser har matrådsrepresentanter. Syftet med matrådet är att öka elevinflytandet, både gällande maten och miljön i vår skolrestaurang. Det är också ett sätt för eleverna att få en insikt i skolrestaurangens arbete och miljö.