Fritidsgårdens fritids

Fritidsgårdens fritids

Öppen fritidsverksamhet 4-6
Öppettider
14.00-17.00, övriga tider: Lådans fritidshem.
Kontakt