Skolskjutsregler

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Enligt de regler som gäller i Eskilstuna kommun om skolskjutsar är det i anslutning till skoldagen som elever erbjuds skolskjuts och ska åka den tur som de blir anvisade. Om föräldrar väljer att ha sitt barn på fritids efter skolan har barnet inte rätt till skolskjuts utan då är det förälders ansvar att hämta sitt barn från fritids.