Skolinspektionens granskning

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Skolinspektionen är den statliga myndighet som  har tillsynsansvar för förskolan, fritidshemmen, grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Skolinspektionen granskar regelbundet alla skolor för att se att de följer de lagar och regler som finns för verksamheten. Under läsåret 2013/2014 besöker Skolinspektionens Eskilstunas skolor.

Vi är glada och stolta över det beslut vi fått, vi uppfyller nästan alla kraven inom de områden de granskat!
Det var två förbättringsområden:
-Eleverna behöver ha tillgång till skolbibliotek. Det är något vi är medvetna om och det pågår en utredning i kommunen beträffande skolbibliotek, där vi avvaktar utredningen.
- Samarbetet mellan förskola och skola behöver förbättras. Vi har ett samarbete redan idag men det är ett område som kan utvecklas och vi har redan påbörjat det. Bron mellan dessa  måste synliggöras och utvecklas för övergången ska bli så bra som möjligt för eleven. Rektor har kontinuerliga möten med pedagogerna och målet är att få till den gemensamma planeringstiden som försvann i augusti.

Här är beslutet.