Policydokument

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Vår likabehandlingsplan

 Likabehandlingsplan

Våra ordningsregler

Ordningsregler 

 

Vårt förväntansdokument

Vi vill att varje barn ska känna trygghet och trivsel i skolan. För att lyckas med detta behöver vi hjälpas åt; elever, vårdnadshavare och personal. Ett gott samarbete mellan skolan och hemmet är en viktig förutsättning för att vi ska lyckas. Därför ber vi er att ni tar del av de förväntningar vi har och pratar om dem hemma.
Förväntansdokument

 

Vår handlingsplan vid elevfrånvaro

Handlingsplan 

 

Vår handlingsplan vid hot och hot om våld

Våld och hot förekommer i samhället. Om det uppstår hos oss är det viktigt att lärare och annan skolpersonal vet hur man ska handla. Det är också mycket viktigt att eleverna får möjlighet att undvika de risker som är kopplade till vålds- och hotsituationer.
Handlingsplan