Vår vision

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Hos oss får du mötas, glädjas och lyckas!

Positivt förhållningssätt, höga förväntningar, kreativt lärande, skapa relationer, skickliga pedagoger, värdegrund, ta tillvara olikheter.

Under vt 2011 togs visionsarbetet upp på skolråd och elevråd. Vi ville veta vilka beteenden elever och föräldrar förknippar med visionen och rubrikerna. Synpunkter från föräldrar och elever samlades in och sammanställdes.