Utvecklingssamtal

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan
Rutiner för utvecklingsplanen
- En utvecklingsplan ska varje termin skrivas för alla elever i åk 1-6 i samband med utvecklingssamtalet.

- Ansvarig för att utvecklingsplanen skrivs är mentor/kontaktperson.
- Eleven och vårdnadshavaren ska inför en ny utvecklingsplan få möjlighet att ge sin syn på elevens utveckling och lärande. Inför samtalen har de "skriftliga omdömena" skickats hem där det framgår hur långt eleven utvecklats i förhållande till målen i läroplanen bl a.
- Utvecklingsplanen ska finnas tillgänglig för eleven och de personer som arbetar med barnet.
- Vid varje utvecklingssamtal ska föregående utvecklingsplan följas upp.

Inom eller mellan skolor i kommunen;

- Överlämnade mentor/kontaktperson ansvarar för överlämnandet av den senaste utvecklingsplanen.

Barn som flyttar till annan ort;
- Kopior på alla utvecklingsplaner ska överlämnas till vårdnadshavaren som ansvarar för och tar ställning till om dessa ska överlämnas till den mottagande skolan.