Hållbar utveckling

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat om ett program för hur Eskilstunas skolor och förskolor ska arbeta för hållbar utveckling.
Programmet förtydligas i ett handlingsprogram som innehåller sex punkter som alla förskolor och skolor ska arbeta med.
Dessa sex områden ska alla arbeta med:

Hushållning med naturresurser

Livslångt lärande

Utebildning, en del av utbildning

Hälsofrämjande psykosocial miljö

Goda matvanor

Hållbar utveckling i planering och strategiska beslut

 

Vi har hösten 2012 fått  Grön Flagg-certifiering på skolan från stiftelsen "Håll Sverige rent". Vi har en representant på skolan som träffar andra representanter i Gröna gruppen på Grundskoleområde 2 regelbundet.