Förskoleklass

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Det här läsåret är det 23 barn i förskoleklassen. För förskoleklassen ansvarar  Karin Edin och Anna Wiklund. Gruppen har tillgång till skolans specialpedagog Natalie.

Skoldagen börjar kl. 8.20 varje dag och avslutas kl. 13.15. Efter skoldagens slut åker vissa barn hem och andra går över till vistelse på vårt fritidshem.