Klass 6

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Det här läsåret är det 18 barn i 6:an. Ulrica Andersson är mentor för åk 6. I åk 6 arbetar även Cecilia Puranen, Ulla Jönsson och Stina Pettersson. För idrotten ansvarar Anna Berggren. Klassen har även tillgång till skolans specialpedagog Nathalie.

Skoldagen börjar kl.8.20 alla dagar och slutar kl.15.30 på måndagar och 14.30 övriga dagar. Efter skolans slut åker vissa barn hem och andra går över till vistelse på "öppna verksamheten".

Slöjd och musik har eleverna på fredagar på Hammargärdet.