Fritidshem

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Skolbarnsomsorgen på Gillberga skola består av fritidshem för barn i åldern 6-9 år samt öppen verksamhet för barn mellan 10-12 år. Under respektive rubrik till vänster kan du läsa mer detaljerat om respektive verksamhet.

Verksamheterna samarbetar till viss del och har både egna och gemensamma lokaler. Personalen samarbetar också vid dagens början och slut.

Telefonnumret för att få kontakt med fritids eller öppna är;
070-086 29 24