Matråd

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Syftet med matrådet är att på ett naturligt sätt skapa förståelse för och kännedom om vikten av att äta rätt. Vi vill nå ut med information till och få en dialog med samtliga på Gillberga skola.
Matrådet är sammansatt av personal och elever.  Personalen representeras av kökschef samt personal från skolan. Eleverna representeras av en elev per klass.
Matrådet träffas regelbundet. Minnesanteckningar skrivs och tas upp på kommande klassråd av elevrepresentanten, som sedan tar med frågor, idéer och förslag tillbaka till kommande matrådsmöte.