Klassråd

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Alla klasser har klassråd varje vecka, där klassens och skolans arbete diskuteras, både ur arbetsmiljö-, lärande- och innehållssynpunkt.