Elevråd

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Elevrådet består av elever från förskoleklass till årskurs 6. X är vuxenrepresentant på mötet. X är sammankallande. Elevrådet har möte en gång i månaden. På mötet tas det upp frågor och synpunkter som representanterna har med sig från sina klassråd.

Elevrådet byter representanter varje läsår för att ett flertal barn skall få möjlighet att ta del av den demokratiska ordningen.

Protokoll skrivs och delas ut till klasserna för att finnas som underlag på kommande klassråd.